Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Khi sử dụng và truy cập Chosanxe.com.vn, khách truy cập đồng ý với các thông lệ trang web được tạo thành từ thông tin cá nhân được thu thập như được nêu trong tài liệu này dưới đây hoặc được sửa đổi sau đây.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này không mô tả việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Để biết thêm về chính sách bảo mật của bên thứ ba, vui lòng tham khảo lại tuyên bố từ chối trách nhiệm được thực hiện trên trang web cho phù hợp.

Chosanxe.com.vn (“Chosanxe”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi”, “Trang web”, “Ứng dụng”), bao gồm các ứng dụng trực tuyến và di động, được vận hành bởi Chợ Săn Xe. người cam kết bảo vệ tất cả các thông tin chúng tôi thu thập tuân thủ pháp luật hiện hành. Chính sách bảo mật này mô tả cách nhóm làm việc sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu thu thập được từ khách truy cập để hiểu rõ hơn về thực tiễn thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Chosanxe.com.vn sẽ không yêu cầu khách truy cập cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào để truy cập trang web. Dữ liệu sẽ chỉ được lưu trữ và sử dụng khi khách truy cập cung cấp thông qua việc sử dụng trang web. Một số thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ IP hoặc dữ liệu sử dụng, sẽ tự động được chuyển và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong một khoảng thời gian giới hạn. Khi truy cập một số dịch vụ nhất định của trang web, khách truy cập có thể được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác được sử dụng để được xác định là người thật cũng như nhận dịch vụ được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn.

Hành động khác cũng có thể kích hoạt việc thu thập thông tin nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (a) đăng ký làm người dùng thông thường của Chosanxe; (b) gửi khảo sát hoặc bảng câu hỏi trực tuyến; (c) tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng; (d) đăng ký nhận bản tin, nội dung nổi bật hoặc biên tập; (e) liên hệ với chúng tôi thông qua chức năng “Liên hệ với chúng tôi” của trang web hoặc dịch vụ “phản hồi”.

Thu thập thông tin không thể nhận dạng

Máy chủ của trang web tự động thu thập thông tin không nhận dạng từ khách truy cập, chẳng hạn như lịch sử hành vi của khách truy cập khi sử dụng trang web, hệ điều hành, URL giới thiệu và cookie (tệp văn bản nhỏ cho ID máy tính).

Đối với người dùng ứng dụng, thông tin dành riêng cho thiết bị di động như ID thiết bị và phần cứng sẽ được thu thập thông qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động. Thông tin vị trí địa lý IP cũng sẽ được thu thập khi dịch vụ dựa trên vị trí được bật.

Mã thông báo truy cập mạng xã hội

Mã thông báo truy cập từ các nền tảng truyền thông xã hội – Facebook, Twitter, Google +, v.v. – sẽ được lưu trữ khi được kích hoạt trên một dịch vụ website nào đó. Việc thu thập mã thông báo truy cập là rất quan trọng để khách truy cập khám phá các chức năng của Chosanxe.com.vn nói chung. Do đó, khách truy cập nên đồng ý với việc sử dụng mã truy cập của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn/ khách truy cập như thế nào?

Thông tin nhận dạng cá nhân

Thông tin nhận dạng cá nhân do Chosanxe.com.vn biên soạn trong quá trình khách truy cập sử dụng trang web, được thu thập tự động bởi máy chủ hoặc do khách truy cập gửi, có thể được lưu trữ cục bộ hoặc tải lên máy chủ và có thể được Chosanxe.com.vn sử dụng cho các mục đích sau:

  • Để hỗ trợ đăng ký tài khoản.
  • Để thông báo các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, hoạt động hoặc nội dung khác qua điện thoại, email hoặc bản tin.
  • Để ghi lại bất kỳ tương tác hoặc thông tin liên lạc nào trên trang web (ví dụ: khách truy cập có thể tham khảo lịch sử trò chuyện hoặc yêu cầu nếu cần).
  • Để nâng cao và cải thiện trải nghiệm sử dụng của khách truy cập (ví dụ: tin tức sẽ được đẩy đến khách truy cập theo khu vực hoặc thông tin sở thích được thu thập).
  • Để liên hệ, trả lời và theo dõi các câu hỏi trước đó qua điện thoại, email hoặc bản tin (ví dụ: để xác nhận xem chức năng công cụ có được thực hiện tốt cho khách truy cập hay không nếu có nhu cầu đặc biệt).
  • Để thực hiện yêu cầu hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định do khách truy cập khởi xướng (ví dụ: giá thấp nhất hoặc thông tin khác được yêu cầu bởi khách truy cập / người dùng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với đại lý hoặc nhà sản xuất).
  • Để hỗ trợ nhóm làm việc quản trị trang web, phân tích, nghiên cứu, tối ưu hóa và các mục đích phát triển khác.

Thông tin không thể nhận dạng

Thông tin không nhận dạng được thu thập tự động như hệ điều hành hoặc hồ sơ hành vi sẽ giúp chúng tôi phân tích dữ liệu sử dụng được số hóa và đo lường sở thích của khách truy cập trên trang web tương ứng. Nhật ký địa chỉ IP cho phép nhóm hoạt động giúp khách truy cập khắc phục sự cố và đẩy tin nhắn. Cookie cho phép Chosanxe.com.vn tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng và cung cấp quyền truy cập được cá nhân hóa vào trang web. Cùng với dữ liệu sử dụng bổ sung, thông tin đó cũng sẽ đóng vai trò là thước đo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của trang web.

Mã thông báo truy cập mạng xã hội

Mã thông báo truy cập là điều cần thiết trong việc khám phá đầy đủ trang web, cho phép chúng tôi thu thập và lưu trữ dữ liệu truyền thông xã hội được cung cấp thông qua Giao diện thông tin ứng dụng chính thức cho tài khoản của bạn trên Facebook, Twitter, Google + vv. Khi cho phép điều này, Chosanxe.com.vn có thể đạt được sự tương tác của người dùng trên các nền tảng tương đối.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn/ khách truy cập?

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và do đó được dành riêng trong việc bảo vệ thông tin của người dùng khỏi bên thứ ba trái phép để có quyền truy cập, sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin thông qua các chính sách và thủ tục sau đây.

Các dịch vụ được mã hóa bằng chứng chỉ SSL.

Giám sát vật lý và kiểm soát an ninh đối với các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý của mọi dữ liệu sẽ được thực hiện. Chính sách truy cập nghiêm ngặt được áp dụng cho các thành viên nhóm hoạt động và đại lý được ủy quyền của chúng tôi, quyền của họ sẽ bị chấm dứt sau khi bị phát hiện vi phạm bất kỳ chính sách nào.

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) cũng được thực hiện để đảm bảo thông tin được lưu trữ được xử lý ở mức độ bảo mật cao.

Bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện đối với các dịch vụ hoặc nội dung trên trang web, chúng tôi sẽ xem xét và trả lời các vấn đề được báo cáo càng sớm càng tốt. Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nào khác mà bạn gửi liên quan đến luật pháp hoặc quy trình pháp lý, việc thực thi Điều khoản dịch vụ và bất kỳ việc bán hoặc chuyển quyền sở hữu nào đối với tất cả hoặc một phần Chosanxe.com.vn.

Điều khoản được áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp trên Chosanxe.com.vn. Tuy nhiên, một số có Chính sách bảo mật độc quyền sẽ bị loại trừ. Chúng tôi sẽ sửa đổi các điều khoản về chính sách, nhưng phù hợp với quyền và sự đồng ý hợp pháp của khách truy cập.

Biết quyền của bạn/ khách truy cập

Quyền xác nhận

Chủ thể dữ liệu (“khách truy cập”) có quyền xác nhận với chúng tôi việc xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân và các dữ liệu khác liên quan.

Quyền được thông tin

Chủ thể dữ liệu có quyền lấy dữ liệu cá nhân liên quan được lưu trữ từ máy chủ miễn phí. Thông tin phụ, bao gồm thời lượng dữ liệu được lưu trữ theo lịch trình; bên được ủy quyền trong các danh mục của mình mà dữ liệu đang được tiết lộ; sự tồn tại của quyền sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân; Các thông tin khác đang được xử lý hoặc lưu trữ nếu không liên quan đến cá nhân, có thể được truy cập khi kháng cáo riêng lẻ.

Quyền sửa chữa & cải chính

Bất kỳ khách truy cập nào bị ảnh hưởng bởi việc xử lý dữ liệu cá nhân không chính xác đều có quyền yêu cầu trang web chỉnh sửa hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan. Nếu chủ thể dữ liệu đã thực hiện quyền xác nhận hoặc thông tin và tìm thấy dữ liệu cá nhân không đầy đủ, chủ thể có quyền yêu cầu hoàn thành thông tin bị bỏ qua.

Quyền hạn chế xử lý

Bất kỳ chủ thể dữ liệu nào bị ảnh hưởng bởi việc xử lý cá nhân đều có quyền yêu cầu trang web hạn chế xử lý trong các trường hợp sau:

Quyền chỉnh sửa và cải chính được thực hiện bởi chủ thể dữ liệu cho phép chủ thể xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân.
Chủ thể dữ liệu cần một loại dữ liệu cá nhân nhất định để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý mà máy chủ không còn cần cho mục đích xử lý.
Lý do chính đáng về trách nhiệm cá nhân đối với chủ thể dữ liệu phản đối việc xử lý thông tin cá nhân đã vượt xa lý do của chính chủ thể dữ liệu.
Dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp và chủ thể dữ liệu từ chối xóa dữ liệu liên quan.
Chủ thể dữ liệu phản đối một số dữ liệu cá nhân nhất định đang được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp như thư trực tiếp.

Quyền hủy bỏ

Bất kỳ chủ thể dữ liệu nào bị ảnh hưởng bởi việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan sẽ có quyền yêu cầu hủy bỏ khỏi máy chủ bằng cách tham khảo một trong các lý do sau:

Một số loại dữ liệu cá nhân đã được thu thập hoặc xử lý cho các mục đích nhất định không còn cần thiết nữa.
Chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý đối với việc lưu trữ hoặc xử lý một số thông tin nhất định và không có lý do chính đáng nào để máy chủ lưu trữ hoặc xử lý thông tin bị khiếu nại.
Dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp.
Việc hủy bỏ dữ liệu cá nhân được yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo các điều khoản quốc gia mà máy chủ phải tuân theo.
Một số loại dữ liệu cá nhân được lưu trữ theo tên của xã hội, dịch vụ thông tin cộng đồng.

Nếu một trong những lý do được đáp ứng và chủ thể dữ liệu yêu cầu hủy bỏ một số loại thông tin nhất định do trang web nắm giữ, quyền hủy bỏ sẽ được thực hiện bằng phương pháp kỹ thuật. Do lưu ý rằng chủ thể dữ liệu đã xóa một số dữ liệu nhất định luôn được hoan nghênh gửi đến máy chủ vì trải nghiệm sử dụng có thể bị ảnh hưởng.

Liên hệ với chúng tôi!

Nếu bạn có thêm thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình với tư cách là khách truy cập trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:
Mail: chosanxecomvn@gmail.com

Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật/ sửa đổi thông báo này bằng cách xuất bản phiên bản mới trên phần Chính sách quyền riêng tư bất kỳ lúc nào, do đó, bạn nên thường xuyên truy cập chính sách này để đảm bảo rằng khách truy cập đồng ý và thừa nhận các điều khoản mà trang web xử lý dữ liệu cá nhân.

Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào: ngày 17 tháng 12 năm 2023